About Us


Welcome to Marathi IQ, your number one source for all things Marathi Internet Media, News, Entertainment and more. We're dedicated to giving you the very Geniune News, Fact, and information in marathi language, with a focus on Fact, News, Entertainment.

Founded in 2020 by Marathi IQ Team, Marathi IQ has come a long way from its beginnings in Mumbai and Ahmednagar. When marathi IQ first started out passion for learn new thing, finding truth behind the news so that Marathi IQ can offer you good platform which is Gave you real information.

Sincerely,
Marathi IQनमस्कार,

   तुमचे सर्वांचे मराठी IQ ह्या वेबसाईट वर स्वागत आहे, आम्ही जगातील मनोरंजक, नव नवीन तंत्रज्ञान, तसेच इतर माहिती व बातम्या तुमच्या पर्यंत आपल्या मराठी भाषा मधून पोहचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
ह्या वेबसाइट चा उद्देश एवढाच आहे कि , आपल्यापर्यंत जगातील इत्यंभूत माहिती आपल्या मराठी वाचकांसाठी मराठी मध्ये पोहचवणं. आणि तीही अगदी मोफत.
तुम्हाला वेबसाईट बद्दल काही तक्रार किंवा काही बदल सुचवायचे असतील तर तुम्ही आमच्याशी संपर्क करू शकता संपर्क करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

                                                                                                               धन्यवाद !